Privacy Policy

Wij respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Pluimen B.V.
Website: https://www.mijncomplimento.nl
Inschrijfnummer KvK: 24471653
BTW-nummer: NL821250383B01

2. E-mailadres

 • Wij gebruiken je e-mailadres alleen voor communicatie rondom gekozen cadeaus en reminders voor het kiezen van cadeaus.
 • Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken je postadres voor het verzenden van tastbare cadeaus en reminders voor het kiezen van cadeaus. Wij zullen geen reclame of ongewenst drukwerk versturen

4. Telefoonnummer
Tenzij je te kennen hebt gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met je opnemen om je te informeren over de status van bestellingen.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  - de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
  - de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  - de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
 2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt alleen doorgegeven aan andere organisaties als dat nodig is voor het leveren van de gekozen cadeaus.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 • Als we jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 • We zullen je geen gevoelige persoonsgegevens vragen zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie. Wij slaan deze dan ook niet op;
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens
Met de bouwer en hoster van de website zijn afdoende veiligheidsmaatregelen vastgelegd die voldoen aan de huidige stand van techniek

9. Toegang tot jouw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te
verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:

 • Op het volgende e-mailadres: klantenservice@pluimen.nl
 • Op het volgende telefoonnummer: 010 - 213 66 66
 • Op het volgende adres: Van Nelleweg 1404, 3044 BC, Rotterdam

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.