Algemene voorwaarden

U heeft een Complimento-code ontvangen. Daarmee mag u een cadeau naar keuze bestellen uit een selectie die is samengesteld door degene die u de Complimento heeft aangeboden (de “Gever”). De rechten die verbonden zijn aan uw Complimento zijn als volgt:

Complimento is een product van WishWish NL B.V. (WishWish), bekend van “de Pluim”.

Uw code & uw keuze • De Complimento-code geeft recht op één van de cadeaus uit het aanbod op de website www.mijncomplimento.nl. De website is door WishWish voor u op maat gemaakt. Het cadeau-aanbod waaruit u kunt kiezen is samengesteld door de Gever. • Uw code is niet gekoppeld aan u als persoon en dus vrij overdraagbaar aan een ander. Degene die als eerste met de code inlogt en een keuze maakt, heeft recht op het cadeau. Ga dus zorgvuldig om met uw code. • Met uw code kan slechts één keer een cadeau worden gekozen. Uw keuze wordt zo spoedig mogelijk verwerkt en uitgeleverd. Uw keuze ongedaan maken, is derhalve niet mogelijk. • Uw code heeft een beperkte geldigheidsduur, die is afgesproken op verzoek van de Gever. Op de kaart of in de mail die u heeft ontvangen staat vermeld tot welke datum u uw keuze kunt doorgeven. Na deze datum is het helaas niet meer mogelijk een keuze te maken, de geldigheid van uw code komt dan te vervallen.

Levering van uw cadeau • Uw keuze wordt door WishWish doorgegeven aan de betreffende leverancier die uw cadeau aflevert op het door u aangegeven adres. • De levertijd van het gekozen cadeau is maximaal 5 werkdagen, tenzij anders vermeld. • Het geleverde cadeau valt onder de garantieregeling van de leverancier. Mocht het cadeau bij levering gebreken vertonen dan dient u binnen vijf werkdagen contact op te nemen met de Servicedesk van WishWish (zie onder). • Disclaimer: WishWish is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirect bijkomende of indirect voortvloeiende schade die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de gekozen cadeaus. WishWish is niet aansprakelijk voor handelingen en/of gedragingen van haar leveranciers en/of door haar ingeschakelde derden.

Privacy & bescherming persoonsgegevens • Uw NAW gegevens worden uitsluitend gebruikt om de levering van uw keuze zo spoedig en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. • WishWish zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden verkopen of doorsturen, behalve wanneer deze derden worden ingeschakeld om uw keuze of eventuele informatieaanvraag te verwerken. WishWish werkt uitsluitend samen met gerenommeerde leveranciers met wie is overeengekomen dat persoons- en adresgegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld.

Contact & Service • Voor vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk: telefoonnummer 010 2136666 of per e-mail: servicedesk@complimento.nl De Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. Houd uw persoonlijke inlogcode bij de hand. • WishWish NL B.V. is gevestigd aan de Van Nelleweg 1404, 3044 BC Rotterdam.